Üyelik Sözleşmesi

1- İşbu Üyelik Sözleşmesi Hesapno.com Yönetimi tarafından (Bundan böyle Hesapno olarak anılacaktır) tarafından, www.hesapno.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

2- Hesapno, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

3- www.hesapno.com web sitesi kişiseldir, devredilemez ya da satılamaz.

4- Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Hesapno üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. Hesapno, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.hesapno.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi veya kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir.

5- Üye, www.hesapno.com’a gimiş olduğu hesap bilgilerinin 3. kişiler (şifreli girişe zorlama ve hesabı pasifleşirme seçeneklerini devreye almadıysa) tarafından görüntüleneceğini kabul eder.

6- Üye, www.hesapno.com'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Hesapno'un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

7- Üye, tüm hakları Hesapno'a ait olan ve www.hesapno.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8-www.hesapno.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hesapno ’un sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.hesapno.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
www.hesapno.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
www.hesapno.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
www.hesapno.com belli bir fiyat üzerinden üyelerine SMS kredisi satarak üyelerin hesaplarını diledikleri zaman 3. kişilere Kısa Mesaj yoluyla gönderebilmesini sağlar. Bu hizmetin altyapısı hesapno.com ile anlaşan 3. bir firma tarafından sağlanmaktadır. Üyenin göndermiş olduğu SMS'in teknik nedenlerden dolayı 3. kişilere ulaşmamasından doğacak maddi / manevi zararlardan Hesapno sorumlu değildir ve SMS'in yerine ulaşacağı garantisini vermez üye gönderdiği SMS'in ulaştığının teyidini almakla yükümlüdür.

www.hesapno.com’da ücretli / ücretsiz sunulan hizmetin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.hesapno.com’a aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.hesapno.com hatayı düzelterek hizmeti verebiliri veya hizmeti iptal ederek bedeli üye hesabına iade edebilir.

www.hesapno.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.hesapno.com sorumlu değildir.

Hesapno ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.hesapno.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

www.hesapno.com üyelerin bireysel / kurumsal hesap bilgilerini yayınlamaları ve kolayca paylaşmalarını sağlamak amacıyla dijital bir ortam oluşturmuştur. Kullanıcıların kendi aralarındaki ticari anlaşmalarından, ödenen alınan ücretlerden, bunun karşılığı alınması gereken mal ve hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlardan sorumlu değildir.

9- Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Hesapno'nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Hesapno kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

11- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12- Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

13- Hesapno dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Gizlilik | Kullanım Koşulları | Üyelik Sözleşmesi | IBAN Hesaplama | IBAN Çözümleme
| Copyright © 2012 - 2024 Hesapno.com - Tüm hakları saklıdır.